เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ      
ไหมพรม | ด้ายถัก | อุปกรณ์งานฝีมือ | งานฝีมือ | ตุ๊กตา | ภาพปักครอสติช | หนังสืองานฝีมือ | ถาม ตอบ | การสั่งซื้อสินค้า | เกี่ยวกับเรา | สินค้าลดราคา

อุปกรณ์งานฝีมือ หูกระเป๋า หูกระเป๋าไม้ ไม้ไผ่ หวาย หนัง

เลือกดูรายการ

ไม้นิตโค้งไม้ไผ่ไม้นิตโค้งสีเทาไม้นิตเซ็ทไม้นิตตรงไม้ไผ่
ไม้นิตตรงอลูมิเนียมไม้นิตตรงสเตนเลสไม้นิตตรงสีเทาแท็ต
เข็มโครเชต์เข็มถักอัฟกันเข็มห่วงต่างๆ
หูกระเป๋าวัสดุตกแต่งปากกระเป๋าบล็อคไม้
บล็อคพลาสติกตาตุ๊กตาซิปกระดุมแม่เหล็ก
accessoriesTurbo Knit Frame
รายการทั้งหมด


หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [View All]   <-------


เข็มโครเชท์ Clover
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มโครเชท์ Clover
รหัสสินค้า CC01

เข็มโครเชท์ Clover

ขนาด 1.25 mm. (เบอร์ 4) ราคาอันละ 15 บาท*

 
เข็มโครเชท์ clover
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มโครเชท์ clover
รหัสสินค้า CC02

เข็มโครเชท์ 2 หัวสีเงิน 1.8 mm / 2.0 mm

ราคาอันละ 35 บาท *

 
เข็มโครเชต์ 1หัว สีเงิน (หัวสีทอง)
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มโครเชต์ 1หัว สีเงิน (หัวสีทอง)
รหัสสินค้า CE01

เข็มโครเชต์ 1หัว สีเงิน (หัวสีทอง)
ขนาด 0.6 ม.ม.
ขนาด 1.0 ม.ม.
ขนาด 1.5 ม.ม.
ขนาด 3.0 ม.ม.

ราคาอันละ 10 บาท*

 
เข็มโครเชต์ 2 หัว สีทอง
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มโครเชต์ 2 หัว สีทอง
รหัสสินค้า CE02

เข็มโครเชต์ 2 หัว สีทอง ขนาด 3/0 , 5/0
4/0 , 6/0
5/0 , 8/0

ราคาอันละ 30 บาท*

 
เข็มโครเชต์
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มโครเชต์
รหัสสินค้า CE03

เข็มโครเชต์

ขนาด 4 mm. ราคาอันละ 20 บาท*
ขนาด 4.5 mm. ราคาอันละ 20 บาท*
ขนาด 5 mm. ราคาอันละ 20 บาท*
ขนาด 5.5 mm. ราคาอันละ 20 บาท*
ขนาด 6 mm. ราคาอันละ 25 บาท*
ขนาด 6.5 mm. ราคาอันละ 25 บาท*
ขนาด 7 mm. ราคาอันละ 30 บาท*
ขนาด 8 mm. ราคาอันละ 30 บาท*
ขนาด 9 mm. ราคาอันละ 40 บาท*


 
เข็มโครเชต์
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มโครเชต์
รหัสสินค้าCE04

เข็มโครเชต์พร้อมด้ามจับ

ขนาด 2 mm. ราคาอันละ 30 บาท*
ขนาด 2.5 mm. ราคาอันละ 30 บาท*
ขนาด 3 mm. ราคาอันละ 30 บาท*
ขนาด 3.5 mm. ราคาอันละ 30 บาท*
ขนาด 4 mm. ราคาอันละ 35 บาท*
ขนาด 4.5 mm. ราคาอันละ 35 บาท*
ขนาด 5 mm. ราคาอันละ 40 บาท*


 
เข็มโครเชต์
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มโครเชต์
รหัสสินค้า CE05

เข็มโครเชต์พร้อมด้ามจับ

ขนาด 2.5 mm. ราคาอันละ 20 บาท*
ขนาด 3 mm. ราคาอันละ 20 บาท*
ขนาด 4 mm. ราคาอันละ 25 บาท*
ขนาด 5 mm. ราคาอันละ 25 บาท*


 
เข็มโครเชต์ ด้ามไม้
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มโครเชต์ ด้ามไม้
รหัสสินค้า CE06

เข็มโครเชต์ ด้ามไม้ ขนาด 1 ม.ม.
ขนาด 1.25 ม.ม.
ขนาด 1.5 ม.ม.
ขนาด 1.75 ม.ม.
ขนาด 2 ม.ม.

ราคาอันละ 40 บาท*

 
เหล็กควักไหมพรม
คลิกเพื่อดูภาพ
เหล็กควักไหมพรม
รหัสสินค้า CE07

ใช้กับบล็อคไม้ หรือ Turbo Knit Frame

ราคาอันละ 20 บาท*

 
เข็มโครเชท์ JMRA
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มโครเชท์ JMRA
รหัสสินค้า CJ01

ขนาด 0.75 mm. (เบอร์ 10)
ขนาด 1.00 mm. (เบอร์ 6)
ขนาด 1.5 mm. (เบอร์ 2)
ขนาด 1.75 mm. (เบอร์ 0)

ราคาอันละ 20 บาท *

 
เข็มโครเชท์ JMRA
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มโครเชท์ JMRA
รหัสสินค้า CJ02

ขนาด 2.50 mm. (เบอร์ 4/0)

ราคาอันละ 25 บาท *

 
เข็มโครเชต์อุ่นไอรัก
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มโครเชต์อุ่นไอรัก
รหัสสินค้า CR01

เข็มโครเชต์ อะลูมีเนียม 2 หัว
สีฟ้า ขนาด 3/0 , 4/0
สีชมพู ขนาด 5/0 , 7/0

ราคาอันละ 45 บาท*

 
เข็มโครเชต์อุ่นไอรัก พร้อมด้ามจับ PVC
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มโครเชต์อุ่นไอรัก พร้อมด้ามจับ PVC
รหัสสินค้า CR02

เข็มโครเชต์อะลูมีเนียม 2 หัว พร้อมด้ามจับ PVC
สีฟ้า ขนาด 3/0 , 4/0
สีชมพู ขนาด 5/0 , 7/0

ราคาอันละ 99 บาท*

 
เข็มโครเชท์ Tulip
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มโครเชท์ Tulip
รหัสสินค้า CT01

เข็มโครเชท์ Tulip 1 หัวสีเงิน
เบอร์ 1 (1.6 m.m.)
เบอร์ 2 (1.5 m.m.)
เบอร์ 3 (1.3 m.m.)
เบอร์ 4 (1.25 m.m.)
เบอร์ 5 (1.1 m.m.)
เบอร์ 6 (1.0 m.m.)
เบอร์ 7 (0.95 m.m.)
เบอร์ 9 (0.85 m.m.)
เบอร์ 10 (0.75 m.m.)
เบอร์ 11 (0.7 m.m.)
เบอร์ 12 (0.6 m.m.)

ราคาอันละ 12 บาท*

 
เข็มโครเชท์ Tulip
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มโครเชท์ Tulip ด้ามมุก
รหัสสินค้า CT02

เข็มโครเชท์ Tulip ด้ามมุก
เบอร์ 1 (1.6 m.m.)
เบอร์ 2 (1.5 m.m.)
เบอร์ 3 (1.3 m.m.)
เบอร์ 4 (1.25 m.m.)
เบอร์ 5 (1.1 m.m.)
เบอร์ 6 (1.0 m.m.)
เบอร์ 7 (0.95 m.m.)
เบอร์ 8 (0.9 m.m.)
เบอร์ 9 (0.85 m.m.)
เบอร์ 10 (0.75 m.m.)
เบอร์ 12 (0.6 m.m.)

ราคาอันละ 35 บาท*

 
เข็มโครเชท์ Tulip
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มโครเชท์ Tulip
CT03

เข็มโครเชท์ 2 หัวสีเงิน เบอร์ 1/0,2/0

ราคาอันละ 35 บาท *

 
เข็มโครเชต์ 2 หัว สีทอง
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มโครเชต์ Tulip 2 หัว สีทอง
รหัสสินค้า CT04

เข็มโครเชต์ 2 หัว สีทอง
ขนาด 3/0 , 4/0
5/0 , 6/0
5/0 , 7/0

ราคาอันละ 45 บาท*

 
เข็มโครเชท์ Tulip
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มโครเชท์ Tulip
รหัสสินค้า CT05

เข็มโครเชท์ 2 หัวสีทอง
เบอร์ 7/0, 8/0
เบอร์ 7.5/0, 9/0
เบอร์ 8/0, 10/0

ราคาอันละ 50 บาท *

 
หูกระเป๋าไม้
คลิกเพื่อดูภาพ
หูกระเป๋าไม้
รหัสสินค้า E0101

สีน้ำตาลเข้ม กว้าง 7.5 นิ้ว สูง 4.5 นิ้ว

ราคาคู่ละ 80 บาท *

 
หูกระเป๋าไม้
คลิกเพื่อดูภาพ
หูกระเป๋าไม้
รหัสสินค้า E0103

โค้งขนาดกลาง สีน้ำตาลเข้ม กว้าง 7.5 นิ้ว สูง 4.5 นิ้ว

ราคาคู่ละ 75 บาท *

 
หูกระเป๋าไม้
คลิกเพื่อดูภาพ
หูกระเป๋าไม้
รหัสสินค้า E0105

รูปหมวกขนาดเล็ก สีน้ำตาลเข้ม กว้าง 8 นิ้ว สูง 4 นิ้ว

ราคาคู่ละ 75 บาท *

 
หูกระเป๋าไม้
คลิกเพื่อดูภาพ
หูกระเป๋าไม้
รหัสสินค้า E0106

รูปหมวกขนาดกลาง สีน้ำตาลเข้ม กว้าง 10.5 นิ้ว สูง 4.5 นิ้ว

ราคาคู่ละ 85 บาท *

 
หูกระเป๋าไม้
คลิกเพื่อดูภาพ
หูกระเป๋าไม้
รหัสสินค้า E0107

โค้งข้อมะขามขนาดกลาง สีน้ำตาลเข้ม กว้าง 8 นิ้ว สูง 5 นิ้ว

ราคาคู่ละ 75 บาท *

 
หูกระเป๋าไม้
คลิกเพื่อดูภาพ
หูกระเป๋าไม้
รหัสสินค้า E0108

รูปบ้าน สีน้ำตาลเข้ม กว้าง 9.5 นิ้ว สูง 4 นิ้ว

ราคาคู่ละ 85 บาท *

 
หูกระเป๋าไม้
คลิกเพื่อดูภาพ
หูกระเป๋าไม้
รหัสสินค้า E0109

โค้งเกือกม้าเล็ก สีน้ำตาลเข้ม กว้าง 5 นิ้ว สูง 4 นิ้ว

ราคาคู่ละ 65 บาท *

 
หูกระเป๋าไม้
คลิกเพื่อดูภาพ
หูกระเป๋าไม้
รหัสสินค้า E0114

สีน้ำตาลอ่อน

ราคาคู่ละ 80 บาท *

 
หูกระเป๋าไม้
คลิกเพื่อดูภาพ
หูกระเป๋าไม้
รหัสสินค้า E0118

แบบโค้งขนาดใหญ่ สีไม้

ราคาคู่ละ 85 บาท *

 
หูกระเป๋าหนัง
คลิกเพื่อดูภาพ
หูกระเป๋าหนัง
รหัสสินค้า E0201

หูกระเป๋าหนัง แบบกลีบบัว
มี 3 สี สีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาลเข้มและสีดำ
ยาว 23.5 นิ้ว

ราคาคู่ละ 100 บาท *

 
หูกระเป๋าหนัง
คลิกเพื่อดูภาพ
หูกระเป๋าหนัง
รหัสสินค้า E0202

หูกระเป๋าหนัง แบบสายกลม
มี 3 สี สีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาลเข้มและสีดำ
ยาว 22 นิ้ว

ราคาคู่ละ 140 บาท *

 
หูกระเป๋าหนัง
คลิกเพื่อดูภาพ
หูกระเป๋าหนัง
รหัสสินค้า E0203

หูกระเป๋าหนัง แบบสะพายข้าง
มี 3 สี สีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาลเข้มและสีดำ
ยาว 45 นิ้ว

ราคาเส้นละ 85 บาท *

 
หูกระเป๋าหนัง
คลิกเพื่อดูภาพ
หูกระเป๋าหนัง
รหัสสินค้า E0204

หูกระเป๋าหนัง แบบสะพายไหล่
สีน้ำตาลอ่อน
ยาว 26 นิ้ว

ราคาคู่ละ 90 บาท *

 
หูกระเป๋าหนัง
คลิกเพื่อดูภาพ
หูกระเป๋าหนัง
รหัสสินค้า E0205

หูกระเป๋าหนัง แบบสะพายไหล่
สีน้ำตาล
ยาว 24 นิ้ว

ราคาคู่ละ 90 บาท *

 
หูกระเป๋าหนัง
คลิกเพื่อดูภาพ
หูกระเป๋าหนัง
รหัสสินค้า E0206

หูกระเป๋าหนัง แบบสะพายไหล่
สีน้ำตาลเข้ม
ยาว 26 นิ้ว

ราคาคู่ละ 90 บาท *

 
หูกระเป๋าหนัง
คลิกเพื่อดูภาพ
หูกระเป๋าหนัง
รหัสสินค้า E0207

หูกระเป๋าหนัง แบบถักเปีย
สีน้ำตาลเข้ม
ยาว 22.5 นิ้ว

ราคาคู่ละ 110 บาท *

 
หูกระเป๋าหนัง
คลิกเพื่อดูภาพ
หูกระเป๋าหนัง
รหัสสินค้า E0208

หูกระเป๋าหนังแบบถือ ความยาวประมาณ 38 ซ.ม.

ราคาคู่ละ 85 บาท *

 
ปากกระเป๋าปิ้กแป้กแบบโค้ง
คลิกเพื่อดูภาพ
ปากกระเป๋าปิ้กแป้กแบบโค้ง
รหัสสินค้า E0601

ปากกระเป๋าปิ้กแป้กแบบโค้ง โลหะสีเงิน

ขนาด 2.5 นิ้ว ราคาอันละ 35 บาท*
ขนาด 3.5 นิ้ว ราคาอันละ 45 บาท*


 
ปากกระเป๋าปิ้กแป้กแบบเหลี่ยม
คลิกเพื่อดูภาพ
ปากกระเป๋าปิ้กแป้กแบบเหลี่ยม
รหัสสินค้า E0602

ปากกระเป๋าปิ้กแป้กแบบเหลี่ยม โลหะสีเงิน

ขนาด 2.5 นิ้ว ราคาอันละ 35 บาท*
ขนาด 3 นิ้ว ราคาอันละ 40 บาท*
ขนาด 3.5 นิ้ว ราคาอันละ 45 บาท*


 
ปากกระเป๋าบีบหรือปากกระเป๋าสปริง
คลิกเพื่อดูภาพ
ปากกระเป๋าบีบหรือปากกระเป๋าสปริง
รหัสสินค้า E0603

ปากกระเป๋าบีบหรือปากกระเป๋าสปริง

ขนาด 3.5 นิ้ว ราคาอันละ 20 บาท*
ขนาด 4 นิ้ว ราคาอันละ 25 บาท*


 
ปากกระเป๋าปิ๊กแป๊ก แบบโค้ง สีทองรมดำ
คลิกเพื่อดูภาพ
ปากกระเป๋าปิ๊กแป๊ก แบบโค้ง สีทองรมดำ
รหัสสินค้า E0604

ปากกระเป๋าปิ๊กแป๊ก แบบโค้ง สีทองรมดำ

ขนาด 8 นิ้ว ราคาอันละ 50 บาท*
ขนาด 6 นิ้ว ราคาอันละ 45 บาท*
ขนาด 5 นิ้ว ราคาอันละ 42 บาท*


 
ห่วงวงกลมสีไม้
คลิกเพื่อดูภาพ
ห่วงวงกลมสีไม้
รหัสสินค้า E0640

ห่วงวงกลมสีไม้ ใช้เป็นส่วนประกอบของกระเป๋าหรือชิ้นงานอื่นๆ

ขนาดเส้นผ่ศูนย์กลาง 3.5 ซ.ม.ราคาอันละ 3 บาท *
ขนาดเส้นผ่ศูนย์กลาง 4 ซ.ม.ราคาอันละ 3 บาท *
ขนาดเส้นผ่ศูนย์กลาง 6.5 ซ.ม.ราคาอันละ 10 บาท *


 
ห่วงวงกลมไม้สีน้ำตาลเข้ม
คลิกเพื่อดูภาพ
ห่วงวงกลมไม้สีน้ำตาลเข้ม
รหัสสินค้า E0642

ห่วงวงกลมไม้สีน้ำตาลเข้ม ใช้เป็นส่วนประกอบของกระเป๋าหรือชิ้นงานอื่นๆ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซ.ม.ราคาอันละ 4 บาท *
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซ.ม.ราคาอันละ 5 บาท *
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซ.ม.ราคาอันละ 6 บาท*
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 ซ.ม.ราคาอันละ 8 บาท*
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 ซ.ม.ราคาอันละ 10 บาท*


 
ห่วงโลหะสีเงิน
คลิกเพื่อดูภาพ
ห่วงโลหะสีเงิน
รหัสสินค้า E0643

ห่วงโลหะสีเงิน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซ.ม. ราคาอันละ 5 บาท*
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซ.ม. ราคาอันละ 8 บาท*
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ซ.ม. ราคาอันละ 10 บาท*


 
ซิปซ่อนถอดได้
คลิกเพื่อดูภาพ
ซิปซ่อนถอดได้
รหัสสินค้า E0700

ซิปซ่อนถอดได้ ใช้สำหรับงานถักหุ้มหูกระเป๋า

ขนาด 12 นิ้ว ราคาเส้นละ 18 บาท*
ขนาด 14 นิ้ว ราคาเส้นละ 20 บาท*
ขนาด 16 นิ้ว ราคาเส้นละ 24 บาท*
ขนาด 18 นิ้ว ราคาเส้นละ 27 บาท*


 
เข็มถักอัฟกัน
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มถักอัฟกัน
รหัสสินค้า E1101

เข็มถักอัฟกัน ความยาว 15 ซ.ม.

ขนาด 3 mm. ราคาอันละ 20 บาท*
ขนาด 3.5 mm. ราคาอันละ 20 บาท*
ขนาด 4 mm. ราคาอันละ 25 บาท*
ขนาด 4.5 mm. ราคาอันละ 25 บาท*
ขนาด 5 mm. ราคาอันละ 30 บาท*
ขนาด 5.5 mm. ราคาอันละ 30 บาท*
ขนาด 6 mm. ราคาอันละ 30 บาท*
ขนาด 6.5 mm. ราคาอันละ 30 บาท*
ขนาด 7 mm. ราคาอันละ 35 บาท*
ขนาด 8 mm. ราคาอันละ 35 บาท*
ขนาด 9 mm. ราคาอันละ 35 บาท*
ขนาด 10 mm. ราคาอันละ 35 บาท*
1 ชุด(12 อัน) ราคาชุดละ 300 บาท*


 
เข็มถักอัฟกัน
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มถักอัฟกัน
รหัสสินค้า E1102

เข็มถักอัฟกัน ความยาว 35 ซ.ม.

ขนาด 6 mm. ราคาอันละ 35 บาท*
ขนาด 7 mm. ราคาอันละ 40 บาท*
ขนาด 8 mm. ราคาอันละ 45 บาท*


 
แท็ต สี Clover
คลิกเพื่อดูภาพ
แท็ต สี Clover
รหัสสินค้า E1160

ใช้สำหรับถักแท็ต

ราคาอันละ 135 บาท *

 
แท็ต กระ Clover
คลิกเพื่อดูภาพ
แท็ต กระ Clover
รหัสสินค้า E1161

ใช้สำหรับถักแท็ต

ราคาอันละ 165 บาท *

 
ไม้นิตตรง
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรง
รหัสสินค้า E1999

ขนาด 2.5 mm

ราคาคู่ละ 30 บาท *

 
ไม้นิตตรง
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรง
รหัสสินค้า E2001

เบอร์ 12 (2.75 mm)

ราคาคู่ละ 30 บาท *

 
ไม้นิตตรง
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรง
รหัสสินค้า E2002

เบอร์ 11 (3 mm)

ราคาคู่ละ 30 บาท *

 
ไม้นิตตรง
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรง
รหัสสินค้า E2003

เบอร์ 10 (3.25 mm)

ราคาคู่ละ 30 บาท *

 
ไม้นิตตรง
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรง
รหัสสินค้า E2004

เบอร์ 9 (3.5 mm)

ราคาคู่ละ 30 บาท *

 
ไม้นิตตรง
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรง
รหัสสินค้า E2005

เบอร์ 8 (4 mm)

ราคาคู่ละ 35 บาท *

 
ไม้นิตตรง
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรง
รหัสสินค้า E2006

เบอร์ 7 (4.5 mm)

ราคาคู่ละ 35 บาท *

 
ไม้นิตตรง
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรง
รหัสสินค้า E2007

เบอร์ 6 (5 mm)

ราคาคู่ละ 35 บาท *

 
ไม้นิตตรง
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรง
รหัสสินค้า E2008

เบอร์ 5 (5.5 mm)

ราคาคู่ละ 40 บาท *

 
ไม้นิตตรง
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรง
รหัสสินค้า E2009

เบอร์ 4 (6 mm)

ราคาคู่ละ 40 บาท *

 
ไม้นิตตรง( PONY )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรง( PONY )
รหัสสินค้า E2010

เบอร์ 3 (6.5 mm)

ราคาคู่ละ 80 บาท *

 
ไม้นิตตรง( PONY )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรง( PONY )
รหัสสินค้า E2011

เบอร์ 2 (7 mm)

ราคาคู่ละ 80 บาท *

 
ไม้นิตตรง( PONY )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรง( PONY )
รหัสสินค้า E2012

เบอร์ 1 (7.5 mm)

ราคาคู่ละ 80 บาท *

 
ไม้นิตตรง( PONY )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรง( PONY )
รหัสสินค้า E2013

เบอร์ 0 (8 mm)

ราคาคู่ละ 100 บาท *

 
ไม้นิตตรง Pony
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรง Pony
รหัสสินค้า E2014เบอร์ 00 (9 mm.) ราคาคู่ละ 100 บาท*

 
ไม้นิตตรง Pony
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรง Pony
รหัสสินค้า E2015เบอร์ 000 (10 mm.) ราคาคู่ละ 100 บาท*

 
ไม้นิตตรงอลูมิเนียม
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรงอลูมิเนียม
รหัสสินค้า E2107เบอร์ 6 (5 mm.) ราคาคู่ละ 120 บาท*

 
ไม้นิตตรงอลูมิเนียม
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรงอลูมิเนียม
รหัสสินค้า E2109เบอร์ 4 (6 mm.) ราคาคู่ละ 120 บาท*

 
ไม้นิตตรงอลูมิเนียม
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรงอลูมิเนียม
รหัสสินค้า E2113เบอร์ 0 (8 mm.) ราคาคู่ละ 135 บาท*

 
ไม้นิตตรงอลูมิเนียม
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรงอลูมิเนียม
รหัสสินค้า E2115เบอร์ 000 (10 mm.) ราคาคู่ละ 135 บาท*

 
ไม้นิตตรงอลูมิเนียม
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรงอลูมิเนียม
รหัสสินค้า E2116ขนาด 12 mm. ราคาคู่ละ 150 บาท*

 
ไม้นิตตรงไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรงไม้ไผ่
รหัสสินค้า E2205

เบอร์ 8 (4 mm)

ราคาคู่ละ 60 บาท *

 
ไม้นิตตรงไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรงไม้ไผ่
รหัสสินค้า E2207

เบอร์ 6 (5 mm)

ราคาคู่ละ 60 บาท *

 
ไม้นิตตรงไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรงไม้ไผ่
รหัสสินค้า E2209

เบอร์ 4 (6 mm)

ราคาคู่ละ 70 บาท *

 
ไม้นิตตรงไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรงไม้ไผ่
รหัสสินค้า E2211

เบอร์ 2 (7 mm)

ราคาคู่ละ 70 บาท *

 
ไม้นิตตรง ไม้ไผ่ Tulip
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรง ไม้ไผ่ Tulip
รหัสสินค้า E2213

เบอร์ 0 (8 ม.ม.) ยาว 14 นิ้ว

ราคาคู่ละ 380 บาท *

 
ไม้นิตตรงไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรงไม้ไผ่
รหัสสินค้า E2213-1

เบอร์ 0 (8 mm)

ราคาคู่ละ 80 บาท *

 
ไม้นิตตรงไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรงไม้ไผ่
รหัสสินค้า E2214

เบอร์ 00 (9 mm)

ราคาคู่ละ 80 บาท *

 
ไม้นิตตรง ไม้ไผ่ Tulip
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรง ไม้ไผ่ Tulip
รหัสสินค้า E2215

เบอร์ 000 (10 ม.ม.) ยาว 14 นิ้ว

ราคาคู่ละ 380 บาท *

 
ไม้นิตตรง ไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรง ไม้ไผ่
รหัสสินค้า E2215-1

เบอร์ 000 (10 ม.ม.) ยาว 14 นิ้ว

ราคาคู่ละ 90 บาท *

 
ไม้นิตตรงไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรงไม้ไผ่
รหัสสินค้า E2216

ขนาด 12 mm

ราคาคู่ละ 90 บาท *

 
ไม้นิตตรงสเตนเลส
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรงสเตนเลส
รหัสสินค้า E2302

เบอร์ 11 (3 mm)

ราคาคู่ละ 30 บาท *

 
ไม้นิตตรงสเตนเลส
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตตรงสเตนเลส
รหัสสินค้า E2305

เบอร์ 8 (4 mm)

ราคาคู่ละ 35 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง( PONY )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง( PONY )
รหัสสินค้า E3004-1

เบอร์ 9 (3.75 mm) ขนาดยาว 60 ซ.ม.

ราคาอันละ 150 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง( PONY )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง( PONY )
รหัสสินค้า E3004-2

เบอร์ 9 (3.75 mm) ขนาดยาว 40 ซ.ม.

ราคาอันละ 150 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง( PONY )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง( PONY )
รหัสสินค้า E3005

เบอร์ 8 (4 mm) ขนาดยาว 80 ซ.ม.

ราคาอันละ 150 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง( PONY )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง( PONY )
รหัสสินค้า E3005-1

เบอร์ 8 (4 mm) ขนาดยาว 60 ซ.ม.

ราคาอันละ 150 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง( PONY )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง( PONY )
รหัสสินค้า E3005-2

เบอร์ 8 (4 mm) ขนาดยาว 40 ซ.ม.

ราคาอันละ 150 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง( PONY )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง( PONY )
รหัสสินค้า E3006

เบอร์ 7 (4.5 mm) ขนาดยาว 80 ซ.ม.

ราคาอันละ 150 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง( PRYM )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง( PRYM )
รหัสสินค้า E3006-1

เบอร์ 7 (4.5 mm) ขนาดยาว 60 ซ.ม.

ราคาอันละ 230 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง( PONY )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง( PONY )
รหัสสินค้า E3006-2

เบอร์ 7 (4.5 mm) ขนาดยาว 60 ซ.ม.

ราคาอันละ 150 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง( PONY )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง( PONY )
รหัสสินค้า E3006-3

เบอร์ 7 (4.5 mm) ขนาดยาว 40 ซ.ม.

ราคาอันละ 150 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง( PONY )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง( PONY )
รหัสสินค้า E3007

เบอร์ 6 (5 mm) ขนาดยาว 80 ซ.ม.

ราคาอันละ 150 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง( PRYM )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง( PRYM )
รหัสสินค้า E3007-1

เบอร์ 6 (5 mm) ขนาดยาว 60 ซ.ม.

ราคาอันละ 250 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง( PONY )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง( PONY )
รหัสสินค้า E3007-2

เบอร์ 6 (5 mm) ขนาดยาว 60 ซ.ม.

ราคาอันละ 150 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง( PONY )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง( PONY )
รหัสสินค้า E3007-3

เบอร์ 6 (5 mm) ขนาดยาว 40 ซ.ม.

ราคาอันละ 150 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง( INOX )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง( INOX )
รหัสสินค้า E3008-1

เบอร์ 5 (5.5 mm) ขนาดยาว 60 ซ.ม.

ราคาอันละ 260 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง( PONY )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง( PONY )
รหัสสินค้า E3008-2

เบอร์ 5 (5.5 mm) ขนาดยาว 60 ซ.ม.

ราคาอันละ 150 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง( PONY )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง( PONY )
รหัสสินค้า E3008-3

เบอร์ 5 (5.5 mm) ขนาดยาว 40 ซ.ม.

ราคาอันละ 150 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง(ตรานกกระยาง)
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง(ตรานกกระยาง)
รหัสสินค้า E3008-4

เบอร์ 5 (5.5 mm) ขนาดยาว 80 ซ.ม.

ราคาอันละ 50 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง( PONY )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง( PONY )
รหัสสินค้า E3009

เบอร์ 4 (6 mm) ขนาดยาว 80 ซ.ม.

ราคาอันละ 150 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง( PRYM )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง( PRYM )
รหัสสินค้า E3009-1

เบอร์ 4 (6 mm) ขนาดยาว 60 ซ.ม.

ราคาอันละ 260 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง( PONY )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง( PONY )
รหัสสินค้า E3009-2

เบอร์ 4 (6 mm) ขนาดยาว 60 ซ.ม.

ราคาอันละ 150 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง( PONY )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง( PONY )
รหัสสินค้า E3009-3

เบอร์ 4 (6 mm) ขนาดยาว 40 ซ.ม.

ราคาอันละ 150 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง( INOX )
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง( INOX )
รหัสสินค้า E3011

เบอร์ 2 (7 mm) ขนาดยาว 80 ซ.ม.

ราคาอันละ 310 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง(ตรานกกระยาง)
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง(ตรานกกระยาง)
รหัสสินค้า E3011-1

เบอร์ 2 (7 mm) ขนาดยาว 80 ซ.ม.

ราคาอันละ 60 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง
รหัสสินค้า E3011-3

ขนาด 7 mm ความยาว 40 ซ.ม.

ราคาอันละ 60 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง(ตรานกกระยาง)
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง(ตรานกกระยาง)
รหัสสินค้า E3013

8 mm ขนาดยาว 80 ซ.ม.

ราคาอันละ 70 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง(ตรานกกระยาง)
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง(ตรานกกระยาง)
รหัสสินค้า E3013-3

ขนาด 8 mm ความยาว 40 ซ.ม.

ราคาอันละ 70 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง(ตรานกกระยาง)
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง(ตรานกกระยาง)
รหัสสินค้า E3015

9 mm ขนาดยาว 80 ซ.ม.

ราคาอันละ 70 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง
รหัสสินค้า E3015-3

ขนาด 9 mm ความยาว 40 ซ.ม.

ราคาอันละ 70 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง(ตรานกกระยาง)
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง(ตรานกกระยาง)
รหัสสินค้า E3016

10 mm ขนาดยาว 80 ซ.ม.

ราคาอันละ 80 บาท *

 
ไม้นิตโค้ง
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้ง
รหัสสินค้า E3016-3

ขนาด 10 mm ความยาว 40 ซ.ม.

ราคาอันละ 80 บาท *

 
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
รหัสสินค้า E3198

ขนาด 2 mm ความยาว 60 c.m.

ราคาอันละ 30 บาท *

 
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
รหัสสินค้า E3202

ขนาด 3 mm ความยาว 60 c.m.

ราคาอันละ 30 บาท *

 
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
รหัสสินค้า E3205

เบอร์ 8 (4 mm) ความยาว 80 c.m.

ราคาอันละ 95 บาท *

 
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
รหัสสินค้า E3205-1

เบอร์ 8 (4 mm) ความยาว 60 c.m.

ราคาอันละ 95 บาท *

 
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
รหัสสินค้า E3205-2

เบอร์ 8 (4 mm) ความยาว 40 c.m.

ราคาอันละ 95 บาท *

 
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
รหัสสินค้า E3207

เบอร์ 6 (5 mm) ความยาว 80 c.m.

ราคาอันละ 95 บาท *

 
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
รหัสสินค้า E3207-1

เบอร์ 6 (5 mm) ความยาว 60 c.m.

ราคาอันละ 95 บาท *

 
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
รหัสสินค้า E3207-2

เบอร์ 6 (5 mm) ความยาว 40 c.m.

ราคาอันละ 95 บาท *

 
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
รหัสสินค้า E3208

เบอร์ 5 (5.5 mm) ความยาว 80 ซ.ม.

ราคาอันละ 50 บาท *

 
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
รหัสสินค้า E3209

เบอร์ 4 (6 mm) ความยาว 80 c.m.

ราคาอันละ 95 บาท *

 
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
รหัสสินค้า E3209-1

เบอร์ 4 (6 mm) ความยาว 60 c.m.

ราคาอันละ 95 บาท *

 
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
รหัสสินค้า E3209-2

เบอร์ 4 (6 mm) ความยาว 40 c.m.

ราคาอันละ 95 บาท *

 
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
รหัสสินค้า E3211-1

เบอร์ 2 (7 mm) ความยาว 60 c.m.

ราคาอันละ 40 บาท *

 
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
รหัสสินค้า E3213

เบอร์ 0 (8 mm) ความยาว 80 c.m.

ราคาอันละ 95 บาท *

 
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
รหัสสินค้า E3213-1

เบอร์ 0 (8 mm) ความยาว 60 c.m.

ราคาอันละ 95 บาท *

 
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
รหัสสินค้า E3213-2

เบอร์ 0 (8 mm) ความยาว 40 c.m.

ราคาอันละ 95 บาท *

 
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
รหัสสินค้า E3213-3

เบอร์ 0 (8 mm) ความยาว 60 c.m.

ราคาอันละ 45 บาท *

 
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
รหัสสินค้า E3214-1

เบอร์ 00 (9 mm) ความยาว 60 c.m.

ราคาอันละ 45 บาท *

 
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
รหัสสินค้า E3215-1

เบอร์ 000 (10 mm) ความยาว 60 c.m.

ราคาอันละ 50 บาท *

 
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตโค้งไม้ไผ่
รหัสสินค้า E3216-1

ขนาด 12 mm ความยาว 60 c.m.

ราคาอันละ 50 บาท *

 
ไม้นิตเซ็ท
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตเซ็ท
รหัสสินค้า E3998

เบอร์ 14 ยาว 25 ซ.ม.
1 ชุดมี 4 อัน

ราคาชุดละ 40 บาท *

 
ไม้นิตเซ็ท
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตเซ็ท
รหัสสินค้า E3999

เบอร์ 13 ยาว 25 ซ.ม.
1 ชุดมี 4 อัน

ราคาชุดละ 40 บาท *

 
ไม้นิตเซ็ท
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตเซ็ท
รหัสสินค้า E4001

เบอร์ 12 (2.75 ม.ม.) ยาว 25 ซ.ม.
1 ชุดมี 4 อัน

ราคาชุดละ 40 บาท *

 
ไม้นิตเซ็ท
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตเซ็ท
รหัสสินค้า E4001-1

รวม 3 ขนาด เบอร์ 12, 13, 14

3 ขนาดราคา 100 บาท *

 
ไม้นิตเซ็ท
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตเซ็ท
รหัสสินค้า E4002

เบอร์ 11 (3 ม.ม.) ยาว 25 ซ.ม.
1 ชุดมี 4 อัน

ราคาชุดละ 45 บาท *

 
ไม้นิตเซ็ท
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตเซ็ท
รหัสสินค้า E4003

เบอร์ 10 (3.25 ม.ม.) ยาว 25 ซ.ม.
1 ชุดมี 4 อัน

ราคาชุดละ 45 บาท *

 
ไม้นิตเซ็ท
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตเซ็ท
รหัสสินค้า E4004

เบอร์ 9 (3.5 ม.ม.) ยาว 25 ซ.ม.
1 ชุดมี 4 อัน

ราคาชุดละ 50 บาท *

 
ไม้นิตเซ็ท
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตเซ็ท
รหัสสินค้า E4004-1

รวม 3 ขนาด เบอร์ 9, 10, 11

3 ขนาดราคา 120 บาท *

 
ไม้นิตเซ็ท
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตเซ็ท
รหัสสินค้า E4005

เบอร์ 8 (4 ม.ม.) ยาว 25 ซ.ม.
1 ชุดมี 4 อัน

ราคาชุดละ 50 บาท *

 
ไม้นิตเซ็ท
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้นิตเซ็ท
รหัสสินค้า E4006

เบอร์ 7 (4.5 ม.ม.) ยาว 25 ซ.ม.
1 ชุดมี 4 อัน

ราคาชุดละ 60 บาท *

 
Turbo Knit Frame
คลิกเพื่อดูภาพ
Turbo Knit Frame
รหัสสินค้า E5001

อุปกรณ์ถักนิตติ้ง แทนการใช้ไม้นิต มี 5 ขนาด คือ
สีเทา 1 แผ่นมี 8 ซี่
สีม่วง 1 แผ่นมี 7 ซี่
สีเขียว 1 แผ่นมี 6 ซี่
สีฟ้า 1 แผ่นมี 5 ซี่
สีชมพู 1 แผ่นมี 4 ซี่
1 ชุดมี 4 แผ่น

ราคาชุดละ 75 บาท *

 
บล็อคไม้
คลิกเพื่อดูภาพ
บล็อคไม้
รหัสสินค้า E5101

บล็อคไม้ ปรับระดับไม่ได้ ขนาด 16 หลัก

ราคาอันละ 70 บาท*

 
บล็อคไม้
คลิกเพื่อดูภาพ
บล็อคไม้
รหัสสินค้า E5102

บล็อคไม้ ปรับระดับไม่ได้ ขนาด 20 หลัก

ราคาอันละ 80 บาท*

 
บล็อคไม้
คลิกเพื่อดูภาพ
บล็อคไม้
รหัสสินค้า E5106

บล็อคไม้ ปรับระดับได้ ขนาด 17 หลัก

ราคาอันละ 90 บาท*

 
บล็อคไม้
คลิกเพื่อดูภาพ
บล็อคไม้
รหัสสินค้า E5107

บล็อคไม้ ปรับระดับได้ ขนาด 21 หลัก

ราคาอันละ 100 บาท*

 
บล็อคไม้
คลิกเพื่อดูภาพ
บล็อคไม้
รหัสสินค้า E5108

บล็อคไม้ ปรับระดับได้ ขนาด 25 หลัก

ราคาอันละ 120 บาท*

 
บล็อคถักสายโดนัท
คลิกเพื่อดูภาพ
บล็อคถักสายโดนัท
รหัสสินค้า E5120

บล็อคถักสายโดนัท ขนาด 6 หลัก

ราคาอันละ 40 บาท*

 
บล็อคถักสายโดนัท
คลิกเพื่อดูภาพ
บล็อคถักสายโดนัท
รหัสสินค้า E5121

บล็อคถักสายโดนัท ขนาด 3 หลัก

ราคาอันละ 30 บาท*

 
บล็อคไม้สี่เหลี่ยม
คลิกเพื่อดูภาพ
บล็อคไม้สี่เหลี่ยม
รหัสสินค้า E5122

บล็อคไม้สี่เหลี่ยม ขนาด 8 นิ้ว(14 หลัก)

ราคาอันละ 120 บาท*

 
บล็อคไม้สี่เหลี่ยม
คลิกเพื่อดูภาพ
บล็อคไม้สี่เหลี่ยม
รหัสสินค้า E5123

บล็อคไม้สี่เหลี่ยม ขนาด 10 นิ้ว(19 หลัก)

ราคาอันละ 150 บาท*

 
บล็อคพลาสติก
คลิกเพื่อดูภาพ
บล็อคพลาสติก
รหัสสินค้า E5151

บล็อคพลาสติก 1 ชุดมี 4 อัน
12, 18, 24, 30 หลัก

ราคาชุดละ 800 บาท

 
บล็อคพลาสติก
คลิกเพื่อดูภาพ
บล็อคพลาสติก
รหัสสินค้า E5152

บล็อคพลาสติก ขนาด 16 หลัก

ราคาอันละ 70 บาท*

 
ที่พักห่วง
คลิกเพื่อดูภาพ
ที่พักห่วง
รหัสสินค้า E5201ราคาแพ็คละ 65 บาท*

 
ที่คั่นลาย
คลิกเพื่อดูภาพ
ที่คั่นลาย
รหัสสินค้า E5202ราคาแพ็คละ 75 บาท*

 
ไม้ตะขอ
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้ตะขอ
รหัสสินค้า E5203ราคาแพ็คละ 75 บาท*

 
ไม้เคเบิล
คลิกเพื่อดูภาพ
ไม้เคเบิล
รหัสสินค้า E5204ราคาแพ็คละ 75 บาท*

 
เข็ม 18 K
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็ม 18 K
รหัสสินค้า E5205ราคาแพ็คละ 55 บาท*

 
ที่คั่นลายรูปเลข ๑
คลิกเพื่อดูภาพ
ที่คั่นลายรูปเลข ๑
รหัสสินค้า E5206ราคาชุดละ 75 บาท*

 
ที่ทำปอมปอม
คลิกเพื่อดูภาพ
ที่ทำปอมปอม
รหัสสินค้า E5208ราคาชุดละ 60 บาท*

 
เข็ม 18 K แบบปลายงอ
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็ม 18 K แบบปลายงอ
รหัสสินค้า E5209ราคาแพ็คละ 55 บาท*

 
ชุดทำปอมปอม
คลิกเพื่อดูภาพ
ชุดทำปอมปอม
รหัสสินค้า E5210ราคาชุดละ 170 บาท*

 
ที่ทำปอมปอม รูปตัว U
คลิกเพื่อดูภาพ
ที่ทำปอมปอม รูปตัว U
รหัสสินค้า E5211

ที่ทำปอมปอม รูปตัว U

ราคาชุดละ 40 บาท*

 
จุกปิดปลายไม้นิต
คลิกเพื่อดูภาพ
จุกปิดปลายไม้นิต size L
รหัสสินค้า E5212

จุกปิดปลายไม้นิต size L

ราคาคู่ละ 25 บาท*

 
ชุดทำดอกไม้ จานปรับหลักได้
คลิกเพื่อดูภาพ
ชุดทำดอกไม้ จานปรับหลักได้
รหัสสินค้า E5213

ชุดทำดอกไม้ จานปรับหลักได้

ราคาชุดละ 70 บาท*

 
เข็มก้นทอง
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มก้นทอง
รหัสสินค้า E5304

เข็มก้นทอง
สำหรับเย็บไหมพรมหรือเย็บตุ๊กตา
ขนาด 2 mm ยาว 6 ซ.ม.

ราคาอันละ 15 บาท*

 
เข็มก้นทอง
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มก้นทอง
รหัสสินค้า E5305

เข็มก้นทอง
สำหรับเย็บไหมพรมหรือเย็บตุ๊กตา
ขนาด 2.3 mm ยาว 7 ซ.ม.

ราคาอันละ 15 บาท*

 
เข็มเย็บตุ๊กตา
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มเย็บตุ๊กตา
รหัสสินค้า E5306

เข็มเย็บตุ๊กตา
ยาว 4.5 นิ้ว

ราคาอันละ 15 บาท*

 
เข็มเย็บไหมพรม
คลิกเพื่อดูภาพ
เข็มเย็บไหมพรม
รหัสสินค้า E5307

เข็มเย็บไหมพรม

ชนิดเหล็ก ราคาอันละ 5 บาท*
ชนิดพลาสติก ราคาอันละ 5 บาท*


 
ตาตุ๊กตาแบบลูกปัด
คลิกเพื่อดูภาพ
ตาตุ๊กตาแบบลูกปัด
รหัสสินค้า E6001

ตาตุ๊กตาแบบลูกปัด สีดำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2, 3, 4, 5 mm. บรรจุซอง

ราคาซองละ 10 บาท*

 
ตาตุ๊กตาแบบกระดุม
คลิกเพื่อดูภาพ
ตาตุ๊กตาแบบกระดุม
รหัสสินค้า E6002

ตาตุ๊กตาแบบกระดุม สีดำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7, 9, 10, 11, 13, 15 mm. บรรจุซอง

ขนาด 7 mm. 1 ซอง(12 เม็ด) ราคา 10 บาท*
ขนาด 9 mm. 1 ซอง(12 เม็ด) ราคา 10 บาท*
ขนาด 10 mm. 1 ซอง(10 เม็ด) ราคา 10 บาท*
ขนาด 11 mm. 1 ซอง(10 เม็ด) ราคา 10 บาท*
ขนาด 13 mm. 1 ซอง(10 เม็ด) ราคา 10 บาท*
ขนาด 15 mm. 1 ซอง(10 เม็ด) ราคา 10 บาท


 
ตาตุ๊กตาแบบตากลิ้ง
คลิกเพื่อดูภาพ
ตาตุ๊กตาแบบตากลิ้ง
รหัสสินค้า E6003

ตาตุ๊กตาแบบตากลิ้ง

ขนาด 6 mm. 1 ซอง(15 คู่) ราคา 10 บาท*
ขนาด 7 mm. 1 ซอง(12 คู่) ราคา 10 บาท*
ขนาด 8 mm. 1 ซอง(12 คู่) ราคา 10 บาท*
ขนาด 10 mm. 1 ซอง(10 คู่) ราคา 10 บาท*
ขนาด 12 mm. 1 ซอง(4 คู่) ราคา 10 บาท*
ขนาด 15 mm. 1 ซอง(4 คู่) ราคา 10 บาท*


 
ตาตุ๊กตา ขอบสีน้ำตาล
คลิกเพื่อดูภาพ
ตาตุ๊กตา ขอบสีน้ำตาล
รหัสสินค้า E6004

ตาตุ๊กตา ขอบสีน้ำตาล

ขนาด 8 mm. ราคาคู่ละ 5 บาท*
ขนาด 9 mm. ราคาคู่ละ 7 บาท*
ขนาด 14 mm. ราคาคู่ละ 10 บาท*


 
กระดุมแม่เหล็ก
คลิกเพื่อดูภาพ
กระดุมแม่เหล็ก
รหัสสินค้า E6101

กระดุมแม่เหล็ก ขนาด 14 mm.

ราคาเม็ดละ 8 บาท*

 
กระดุมแม่เหล็ก
คลิกเพื่อดูภาพ
กระดุมแม่เหล็ก
รหัสสินค้า E6102

กระดุมแม่เหล็ก ขนาด 18 mm.

ราคาเม็ดละ 8 บาท*

 
กระดุมแม่เหล็ก แบบสอย
คลิกเพื่อดูภาพ
กระดุมแม่เหล็ก แบบสอย
รหัสสินค้า E6103

กระดุมแม่เหล็ก แบบสอย ขนาด 14 mm.

ราคาเม็ดละ 10 บาท*

 
กรรไกร
คลิกเพื่อดูภาพ
กรรไกร
รหัสสินค้า E6201

กรรไกร ยาว 8 นิ้ว

ราคาอันละ 85 บาท *

 
กรรไกร
คลิกเพื่อดูภาพ
กรรไกร
รหัสสินค้า E6202

กรรไกร ยาว 5 นิ้ว

ราคาอันละ 70 บาท *

 
กรรไกร
คลิกเพื่อดูภาพ
กรรไกร
รหัสสินค้า E6203

กรรไกร ยาว 4 นิ้ว

ราคาอันละ 40 บาท *

 
สายวัด
คลิกเพื่อดูภาพ
สายวัด
รหัสสินค้า E6211

สายวัด ความยาว 60 นิ้ว, 150 ซ.ม. มีตัวเลขทั้งแบบนิ้วและเซนติเมตร

ราคาอันละ 7 บาท*

 
กระดุมไม้
คลิกเพื่อดูภาพ
กระดุมไม้
รหัสสินค้า E7001

กระดุมไม้

ขนาด 18 mm ราคาเม็ดละ 3 บาท*
ขนาด 25 mm ราคาเม็ดละ 5 บาท*


 
กระดุมไม้
คลิกเพื่อดูภาพ
กระดุมไม้
รหัสสินค้า E7002

กระดุมไม้

ขนาด 18 mm ราคาเม็ดละ 3 บาท*
ขนาด 25 mm ราคาเม็ดละ 5 บาท*


 
กระดุมไม้
คลิกเพื่อดูภาพ
กระดุมไม้
รหัสสินค้า E7003

กระดุมไม้

ขนาด 18 mm ราคาเม็ดละ 3 บาท *

 
กระดุมไม้
คลิกเพื่อดูภาพ
กระดุมไม้
รหัสสินค้า E7004

กระดุมไม้

ขนาด 18 mm ราคาเม็ดละ 3 บาท*
ขนาด 25 mm ราคาเม็ดละ 5 บาท*


 
กระดุมไม้
คลิกเพื่อดูภาพ
กระดุมไม้
รหัสสินค้า E7010

กระดุมไม้

ขนาด 18 mm ราคาเม็ดละ 3 บาท*
ขนาด 21 mm ราคาเม็ดละ 5 บาท*


 
กระดุมไม้
คลิกเพื่อดูภาพ
กระดุมไม้
รหัสสินค้า E7011

กระดุมไม้

ขนาด 15 mm ราคาเม็ดละ 3 บาท*
ขนาด 21 mm ราคาเม็ดละ 5 บาท*


 
ตัวแต่งห้อยซิป
คลิกเพื่อดูภาพ
ตัวแต่งห้อยซิป
รหัสสินค้า E7101

ตัวแต่งห้อยซิป
รูปหมี

ราคาอันละ 8 บาท*

 
ตัวแต่งห้อยซิป
คลิกเพื่อดูภาพ
ตัวแต่งห้อยซิป
รหัสสินค้า E7102

ตัวแต่งห้อยซิป
รูปนก

ราคาอันละ 8 บาท*

 
ตัวแต่งห้อยซิป
คลิกเพื่อดูภาพ
ตัวแต่งห้อยซิป
รหัสสินค้า E7103

ตัวแต่งห้อยซิป
รูปสตรอเบอรี่

ราคาอันละ 8 บาท*

 
ตัวแต่งห้อยซิป
คลิกเพื่อดูภาพ
ตัวแต่งห้อยซิป
รหัสสินค้า E7104

ตัวแต่งห้อยซิป
รูปหมี

ราคาอันละ 8 บาท*

 
ห่วงพวงกุญแจ
คลิกเพื่อดูภาพ
ห่วงพวงกุญแจ
รหัสสินค้า E7211

ห่วงพวงกุญแจ

ราคาอันละ 4 บาท*

 
ห่วงพวงกุญแจมีโซ่
คลิกเพื่อดูภาพ
ห่วงพวงกุญแจมีโซ่
รหัสสินค้า E7212

ห่วงพวงกุญแจมีโซ่

ราคาอันละ 6 บาท*

 
ปล้องร้อยเชือก
คลิกเพื่อดูภาพ
ปล้องร้อยเชือก
รหัสสินค้า E7221

ปล้องร้อยเชือก

ราคาอันละ 1 บาท*

 
สายผ้าดิบหนา
คลิกเพื่อดูภาพ
สายผ้าดิบหนา
รหัสสินค้า E7302

สายผ้าดิบหนา
ใช้สำหรับทำสายกระเป๋า
ขนาดกว้าง 0.5 นิ้ว ราคาเมตรละ 6 บาท*
ขนาดกว้าง 0.75 นิ้ว ราคาเมตรละ 8 บาท*
ขนาดกว้าง 1 นิ้ว ราคาเมตรละ 10 บาท*
ขนาดกว้าง 1.25 นิ้ว ราคาเมตรละ 12 บาท*
ขนาดกว้าง 1.5 นิ้ว ราคาเมตรละ 14 บาท* 
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [View All]   <--------------


   หนังสือคอมพิวเตอร์  

* ค่าส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อรวม 1,200 บาทขึ้นไป (ส่งทางไปรษณีย์ธรรมดา)
สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน
ส่งแบบ EMS หรือลงทะเบียนตรวจสอบสถานะได้หลังส่งของ 24 ช.ม. ตรวจสอบได้ที่ Track&Trace

พบกับร้าน todaygoods บน social network ได้ที่


 
 
11 ถ. พัฒนาช้างเผือก ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 โทร 053-226397 , 087-3015341     todaygoods@gmail.com