ฝ้ายปั่นมือเส้นใหญ่สีเหลือบ สหสินด้ายถักและเส้นฝ้ายอื่นๆ