TM SOFT

ด้ายถัก Acrylic100%
ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
เส้นนุ่ม ใช้ถักโครเชท์ เป็นเสื้อ กระโปรง หรือเครื่องใช้อื่นๆ
ขนาดเส้น #16 ขนาดเส้นประมาณ 0.9 ม.ม.
ใช้เข็มโครเชต์ขนาด 1-1.25 ม.ม.


น้ำหนัก / กลุ่ม 100 กรัม

สีพื้น ราคา 174 บาท

*สีที่ปรากฏหน้าจอบางสี อาจผิดไปจากของจริงบ้าง เนื่องจากการตั้งค่าของจอคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอาจแตกต่างกัน
สีพื้น

ด้ายถัก อื่นๆ

[close]