cottongood

เส้นฝ้ายเส้นใหญ่ cotton 100% ขนาดเส้น 2 ม.ม.
ใช้สำหรับงานถักโครเชท์ หรือนิตติ้งเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระเป๋า หมวก ผ้าผูกผม ผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองแก้ว สายข้อมือ และใช้ถักตุ๊กตา
ใช้ไม้นิตขนาด 3.75-4 ม.ม. เข็มโครเชท์เบอร์ 5/0,6/0


น้ำหนัก / กลุ่ม 200 กรัม

สีพี้นราคากลุ่มละ 110 บาท

*สีที่ปรากฏหน้าจอบางสี อาจผิดไปจากของจริงบ้าง เนื่องจากการตั้งค่าของจอคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอาจแตกต่างกัน
สีพื้น

ด้ายถัก อื่นๆ

[close]