cottonsoft

เส้นฝ้ายเส้นใหญ่ cotton 100%
ขนาดเส้นประมาณ 1.6 ม.ม.
ใช้สำหรับงานถักโครเชท์ หรือนิตติ้งเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น หมวก ผ้าผูกผม ผ้าคลุมไหล่ ผ้าห่ม สายข้อมือ และใช้ถักตุ๊กตา
ไม้นิตขนาด: 3.5-3.75ม.ม.
เข็มโครเชท์ขนาด: 2.5-3 ม.ม.


น้ำหนัก/กลุ่ม : 200 กรัม

สีพี้นราคากลุ่มละ 110 บาท

*สีที่ปรากฏหน้าจอบางสี อาจผิดไปจากของจริงบ้าง เนื่องจากการตั้งค่าของจอคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอาจแตกต่างกัน
สีพื้น

ด้ายถัก อื่นๆ

[close]