Egret Summer Twist


เส้นนุ่ม ใช้ถักโครเชท์ เป็นเสื้อ กระโปรง หรือเครื่องใช้อื่นๆ
ขนาดเส้นประมาณ 1.2 ม.ม.
ใช้เข็มโครเชต์ขนาด 1.3-1.5 ม.ม.


น้ำหนัก / กลุ่ม 100 กรัม

สีพื้นราคากลุ่มละ 65 บาท
สีเหลือบ ราคากลุ่มละ 70 บาท
*สีที่ปรากฏหน้าจอบางสี อาจผิดไปจากของจริงบ้าง เนื่องจากการตั้งค่าของจอคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอาจแตกต่างกัน
สีพื้น
สีเหลือบ

ด้ายถัก อื่นๆ

[close]