Indosilk

ด้ายถัก ขนาดเส้น 1.2 ม.ม.
ใช้สำหรับงานถักโครเชท์ หรือนิตติ้งเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระเป๋า ผ้าผูกผม ผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองแก้ว สายข้อมือ และใช้ถักตุ๊กตา
ใช้ไม้นิตขนาด 3.5-3.75 ม.ม. เข็มโครเชท์เบอร์ 3/0-4/0


น้ำหนัก / กลุ่ม 100 กรัม

สีพื้น ราคากลุ่มละ 60 บาท

*สีที่ปรากฏหน้าจอบางสี อาจผิดไปจากของจริงบ้าง เนื่องจากการตั้งค่าของจอคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอาจแตกต่างกัน
สีพื้น

ด้ายถัก อื่นๆ

[close]