Olympus #18


ด้ายเส้นขนาดกลาง cotton 100% ขนาดเส้น 0.8 ม.ม.
ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
ใช้สำหรับถักโครเชท์ หรือถักแท็ต เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหรือเครืองใช้อื่นๆ และใช้ถักตุ๊กตา
ใช้ เข็มโครเชท์ขนาด 1.1-1.25 ม.ม.


น้ำหนัก / กลุ่ม 50 กรัม

สีพื้นราคากลุ่มละ 188 บาท *

*สีที่ปรากฏหน้าจอบางสี อาจผิดไปจากของจริงบ้าง เนื่องจากการตั้งค่าของจอคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอาจแตกต่างกัน
สีพื้น

ด้ายถัก อื่นๆ

[close]