Olympus #5


ด้ายเส้นใหญ่ cotton 100% ขนาดเส้น 1.2 ม.ม.
ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
ใช้สำหรับถักโครเชท์ หรือถักแท็ต เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ริมผ้าเช็ดหน้า หรือเครืองใช้อื่นๆ และใช้ถักตุ๊กตา
ใช้ เข็มโครเชท์ขนาด 1.3-1.5 ม.ม.


น้ำหนัก / กลุ่ม 50 กรัม

สีพื้นราคากลุ่มละ 230 บาท

*สีที่ปรากฏหน้าจอบางสี อาจผิดไปจากของจริงบ้าง เนื่องจากการตั้งค่าของจอคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอาจแตกต่างกัน
สีพื้น

ด้ายถัก อื่นๆ

[close]