ด้ายสหสิน summer เส้นเล็ก (เส้นเดี่ยว)


ด้ายถัก Acrylic100%
เส้นนุ่ม ใช้ถักโครเชท์ เป็นเสื้อ กระโปรง หรือเครื่องใช้อื่นๆ
ขนาดเส้น #16 ขนาดเส้นประมาณ 1.0 ม.ม.
ใช้เข็มโครเชต์ขนาด 1-1.25 ม.ม.


น้ำหนัก / กลุ่ม 200 กรัม

สีพื้น ราคากลุ่มละ 95 บาท
สีเหลือบราคากลุ่มละ 115 บาท
*สีที่ปรากฏหน้าจอบางสี อาจผิดไปจากของจริงบ้าง เนื่องจากการตั้งค่าของจอคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอาจแตกต่างกัน
สีพื้น
สีเหลือบ

ด้ายถัก อื่นๆ

[close]