ด้ายเย็บจักร


100%Polyester
เป็นด้ายสำหรับเย็บจักร


ความยาวสุทธิ 550 เมตร

สีพื้นราคาหลอดละ 14 บาท

*สีที่ปรากฏหน้าจอบางสี อาจผิดไปจากของจริงบ้าง เนื่องจากการตั้งค่าของจอคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอาจแตกต่างกัน
สีพื้น

ด้ายถัก อื่นๆ

[close]