Venus Cotton No. 40 กลุ่มเล็ก

ด้ายเส้นเล็ก cotton 100% ขนาดเส้น 0.5 ม.ม.
ใช้สำหรับถักโครเชท์ หรือถักแท็ต เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ริมผ้าเช็ดหน้า ถักลูกไม้ หรือเครืองใช้อื่นๆ และใช้ถักตุ๊กตาตัวเล็ก
ใช้ เข็มโครเชท์ขนาด 1.0 ม.ม.


น้ำหนัก / กลุ่ม 20 กรัม

สีพื้นราคากลุ่มละ 40 บาท

*สีที่ปรากฏหน้าจอบางสี อาจผิดไปจากของจริงบ้าง เนื่องจากการตั้งค่าของจอคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอาจแตกต่างกัน
สีพื้น

ด้ายถัก อื่นๆ

[close]