ไหมพรม
ไหมพรม Egret

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง) Big Soft
Egret Big Soft

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง)


ไหมพรม เส้นใหญ่่ ขนาดเส้น 5 ม.ม.
เส้นนุ่มมาก เหมาะสำหรับถักนิตติ้ง หรือโครเชต์ เป็น เสื้อ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ หมวก และเครื่องนุ่งห่มอื่นๆ
ใช้ไม้นิต ขนาด 8-9 ม.ม. เข็มโครเชต์ เบอร์ 8/0-9/0

น้ำหนัก/กลุ่ม 100 กรัม
สีพื้น ราคากลุ่มละ 90 บาท
สีเหลือบ ราคากลุ่มละ 90 บาท
ดูสีและรายละเอียด

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง) ห่วงโซ่
ไหมพรม Egret ห่วงโซ่

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง)


ไหมพรมแฟนซีเส้นใหญ่ ขนาดเส้น 5 ม.ม.
ใช้ ถักนิตติ้งเป็นผ้าพันคอ หมวก จะได้ลวดลายเป็นชั้นๆสวยงาม
ใช้ไม้นิต ขนาด 8-9 ม.ม.

น้ำหนัก/กลุ่ม 150 กรัม
สีเหลือบ ราคากลุ่มละ 160 บาท
ดูสีและรายละเอียด

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง) คลาสสิค
ไหมพรม Egret Classic

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง)


ไหมพรม 4 ply เส้นขนาดกลาง ขนาดเส้น 2 ม.ม.
เส้นนุ่มปานกลาง เหมาะสำหรับถักนิตติ้ง หรือโครเชต์ เป็นเสื้อกันหนาว หมวก ผ้าพันคอ ถุงมือ ถุงเท้า และเครื่องนุ่งห่มอื่นๆ
ใช้ไม้นิต ขนาด 4 ม.ม. เข็มโครเชต์ เบอร์ 4/0-5/0

น้ำหนัก/กลุ่ม 100 กรัม
สีพื้น ราคากลุ่มละ 65 บาท
สีเหลือบ ราคากลุ่มละ 65 บาท
ดูสีและรายละเอียด

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง) Cotton Soft
ไหมพรม Cotton Soft

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง)

ไหมเส้นใหญ่ ขนาดเส้น 4 ม.ม.
ลักษณะคล้ายเส้นฝ้าย อ่อนนุ่ม เหมาะสำหรับถักนิตติ้ง หรือโครเชต์ เป็น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม
ใช้ไม้นิต ขนาด 7-8 ม.ม. เข็มโครเชต์ เบอร์ 8/0


น้ำหนัก/กลุ่ม 180 กรัม
ราคากลุ่มละ 145 บาท
ดูสีและรายละเอียด

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง) Cotton Soft (ใหม่)
ไหมพรม Cotton Soft (ใหม่)

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง)


ไหมพรมเส้นใหญ่ ขนาดเส้นประมาณ 3 ม.ม.
เส้นนุ่ม เหมาะสำหรับถักนิตติ้ง หรือโครเชต์เป็นหมวก ผ้าพันคอ และเครื่องนุ่งห่มอื่นๆ
ใช้ไม้นิต ขนาด 5-6 ม.ม. เข็มโครเชต์ เบอร์ 6/0-8/0

น้ำหนัก/กลุ่ม 100 กรัม
สีพื้น ราคากลุ่มละ 95 บาท
ดูสีและรายละเอียด

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง) แฟนซี
ไหมพรม แฟนซี

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง)


ไหมพรม เส้นขนาดกลาง ขนาดเส้น 2 ม.ม.
เส้นนุ่มปานกลาง มีไหมลวดลายแทรกในเส้น เหมาะสำหรับถักนิตติ้ง หรือโครเชต์ เป็นเสื้อกันหนาว หมวก ผ้าพันคอ
ใช้ไม้นิต ขนาด 4 ม.ม. เข็มโครเชต์ เบอร์ 4/0-5/0


น้ำหนัก/กลุ่ม 50 กรัม
ราคากลุ่มละ 45 บาท
ดูสีและรายละเอียด

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง) ดิ้นทอง
ไหมพรม ดิ้นทอง

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง)


ไหมพรม เส้นขนาดกลาง ขนาดเส้น 2 ม.ม.
เส้นนุ่มปานกลาง มีดิ้นทองแทรกในเส้น เหมาะสำหรับถักนิตติ้ง หรือโครเชต์ เป็นเสื้อกันหนาว หมวก ผ้าพันคอ
ใช้ไม้นิต ขนาด 4 ม.ม. เข็มโครเชต์ เบอร์ 4/0-5/0


น้ำหนัก/กลุ่ม 50 กรัม
ราคากลุ่มละ 45 บาท
ดูสีและรายละเอียด

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง) จัมโบ้ 100 กรัม
ไหมพรมจัมโบ้

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง)


ไหมพรม เส้นจัมโบ้ ขนาดเส้น 4 ม.ม.
เส้นนุ่มเล็กน้อย เหมาะสำหรับถักนิตติ้ง หรือโครเชต์ เป็น หมวก ผ้าห่ม กระเป๋า
ใช้ไม้นิต ขนาด 8 ม.ม. เข็มโครเชต์ เบอร์ 8/0-9/0


น้ำหนัก/กลุ่ม 100 กรัม
ราคากลุ่มละ 65 บาท
ดูสีและรายละเอียด

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง) Mini Cotton
ไหมพรม Mini Cotton

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง)


ไหมพรม เส้นขนาดกลาง ขนาดเส้น 1.5 ม.ม.
เส้นนุ่มมาก เป็นมันเงา เหมาะสำหรับถักนิตติ้ง หรือโครเชต์ เป็นเสื้อกันหนาว หมวก ผ้าพันคอ ถุงมือ ถุงเท้า ใช้ถักได้ทั้งเสื้อผ้าเด็กและผู้ใหญ่
ใช้ไม้นิต ขนาด 4 ม.ม. เข็มโครเชต์ เบอร์ 4/0


น้ำหนัก/กลุ่ม 50 กรัม
สีพื้น ราคากลุ่มละ 45 บาท
ดูสีและรายละเอียด

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง) Mini Soft
Mini Soft

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง)


ไหมปอม ปอม นุ่ม เหมาะสำหรับถักนิตติ้ง ทำเป็นผ้าพันคอ หมวก
ขนาดเม็ดปอมปอม กว้าง 0.5 ซ.ม. ยาว 1 ซ.ม. เส้นไหมระหว่างเม็ดปอมปอมยาว 2 ซ.ม.

น้ำหนัก/กลุ่ม 50 กรัม
ราคากลุ่มละ 60 บาท
ดูสีและรายละเอียด

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง) ST
ไหม ST

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง)


ไหมพรม เส้นขนาดกลาง ขนาดเส้น 2 ม.ม.
เส้นนุ่มปานกลาง เหมาะสำหรับถักนิตติ้ง หรือโครเชต์ เป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และถักตุ๊กตา
ใช้ไม้นิต ขนาด 4 ม.ม. เข็มโครเชต์ เบอร์ 4/0


น้ำหนัก/กลุ่ม 100 กรัม
สีพื้น ราคากลุ่มละ 45 บาท
สีเหลือบ ราคากลุ่มละ 50 บาท
ดูสีและรายละเอียด

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง) รังไหม ตุ่มเล็ก
ไหมพรม รังไหม ตุ่มเล็ก

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง)

ไหมปอม ปอม นุ่ม เหมาะสำหรับถักนิตติ้ง ทำเป็นผ้าพันคอ หมวก
ขนาดเม็ดปอมปอม กว้าง 1 ซ.ม. ยาว 2 ซ.ม. เส้นไหมระหว่างเม็ดปอมปอมยาว 3.5 ซ.ม.

น้ำหนัก/กลุ่ม 50 กรัม
สีพื้น ราคากลุ่มละ 55 บาท
ดูสีและรายละเอียด

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง) ขนนุ่มเกลียว B
ไหมพรม ขนนุ่มเกลียว B

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง)


ไหมพรมแฟนซี เป็นไหมขนแกะผสมไหมปอมปอมเล็ก และ มีขนวิ้ง
เส้นนุ่มปานกลาง เหมาะสำหรับถักนิตติ้ง หรือโครเชต์เป็นหมวก ผ้าพันคอ เครื่องใช้อื่นๆ และถักตุ๊กตา
ใช้ไม้นิต ขนาด 7-8 ม.ม. เข็มโครเชต์ เบอร์ 7/0-8/0


น้ำหนัก/กลุ่ม 40 กรัม
ราคากลุ่มละ 42 บาท
ลดเหลือกลุ่มละ 30 บาท
ดูสีและรายละเอียด

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง) Star Pom
ไหมพรม Star Pom

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง)


ไหมปอม ปอม มีขน นุ่ม เหมาะสำหรับถักนิตติ้ง ทำเป็นผ้าพันคอ หมวก
ขนาดเม็ดปอมปอม กว้าง 1 ซ.ม. ยาว 2 ซ.ม. เส้นไหมระหว่างเม็ดปอมปอมยาว 3 ซ.ม.


น้ำหนัก/กลุ่ม 50 กรัม
ราคากลุ่มละ 90 บาท
ลดเหลือกลุ่มละ 60 บาท
ดูสีและรายละเอียด

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง) Top 50 กรัม
ไหมพรม Top 50 กรัม

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง)


ไหมพรม เส้นขนาดกลาง ขนาดเส้น 2.2 ม.ม.
เส้นนุ่มปานกลาง เหมาะสำหรับถักนิตติ้ง หรือโครเชต์ เป็นเสื้อกันหนาว เครื่องนุ่งห่มอื่นๆ และถักตุ๊กตา
ใช้ไม้นิต ขนาด 4 ม.ม. เข็มโครเชต์ เบอร์ 4/0


น้ำหนัก/กลุ่ม 50 กรัม
ราคากลุ่มละ 35 บาท
ดูสีและรายละเอียด

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง) Top 100 กรัม
ไหมพรม Top 100 กรัม

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง)


ไหมพรม เส้นขนาดกลาง ขนาดเส้น 2.2 ม.ม.
เส้นนุ่มปานกลาง เหมาะสำหรับถักนิตติ้ง หรือโครเชต์ เป็นเสื้อกันหนาว เครื่องนุ่งห่มอื่นๆ และถักตุ๊กตา
ใช้ไม้นิต ขนาด 4 ม.ม. เข็มโครเชต์ เบอร์ 4/0


น้ำหนัก/กลุ่ม 100 กรัม
ราคากลุ่มละ 65 บาท
ดูสีและรายละเอียด

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง) เส้นใหญ่ 40 กรัม
ไหมพรม เส้นใหญ่ 40 กรัม

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง)


ไหมพรมเส้นใหญ่ (double knit)
ขนาดเส้นประมาณ 4 ม.ม.
เส้นไหมนุ่ม ใช้สำหรับถักนิตติ้ง โครเชต์ หรือนิตติ้งไม้ตะปู เป็น เสื้อ ผ้าห่ม เครื่องนุ่งห่มอี่นๆ เครื่องใช้ต่างๆ และถักตุ๊กตา
และเหมาะสำหรับถักตุ๊กตา
ใช้ไม้นิตเบอร์ 5(5.5m.m.)-เบอร์ 4(6m.m.) เข็มโครเชต์ เบอร์ 7/0(4m.m.)

น้ำหนัก/กลุ่ม 40 กรัม
สีพื้น ราคากลุ่มละ 23 บาท
สีเหลือบ ราคากลุ่มละ 25 บาท
ดูสีและรายละเอียด

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง) เส้นใหญ่ 200 กรัม
ไหมพรม เส้นใหญ่ 200 กรัม

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง)


ไหมพรมเส้นใหญ่ (double knit)
ขนาดเส้นประมาณ 4 ม.ม.
เส้นไหมนุ่ม ใช้สำหรับถักนิตติ้ง โครเชต์ หรือนิตติ้งไม้ตะปู เป็น เสื้อ ผ้าห่ม เครื่องนุ่งห่มอี่นๆ เครื่องใช้ต่างๆ และถักตุ๊กตา
และเหมาะสำหรับถักตุ๊กตา
ใช้ไม้นิตเบอร์ 5(5.5m.m.)-เบอร์ 4(6m.m.) เข็มโครเชต์ เบอร์ 7/0(4m.m.)

น้ำหนัก/กลุ่ม 200 กรัม
สีพื้น ราคากลุ่มละ 115 บาท
สีเหลือบ ราคากลุ่มละ 120 บาท
ดูสีและรายละเอียด

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง) คัลเลอร์ฟู
ไหมพรม คัลเลอร์ฟู

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง)


ไหมพรมเส้นใหญ่ ขนาดเส้นประมาณ 3 ม.ม.
เส้นไหมนุ่ม ใช้สำหรับถักนิตติ้ง โครเชต์ ทำเป็นเสื้อ ผ้าห่ม เครื่องนุ่งห่มอี่นๆ
ใช้ไม้นิตขนาด 5.5m.m.- 6m.m. เข็มโครเชต์ เบอร์ 7/0(4m.m.)


น้ำหนัก/กลุ่ม 150 กรัม
ราคากลุ่มละ 125 บาท
ลดเหลือกลุ่มละ 100 บาท
ดูสีและรายละเอียด

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง) ไฮโซ
ไหมพรม ไฮโซ

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง)


ไหมพรมเส้นใหญ่ ขนาดเส้นประมาณ 3.5 ม.ม.
เส้นไหมนุ่ม ใช้สำหรับถักนิตติ้ง โครเชต์ ทำเป็นเสื้อ หมวก ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ เครื่องนุ่งห่มอี่นๆ
ใช้ไม้นิตขนาด 7 m.m. เข็มโครเชต์ เบอร์ 8/0


น้ำหนัก/กลุ่ม 150 กรัม
ราคากลุ่มละ 165 บาท
ดูสีและรายละเอียด

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง) ขนแกะ
ไหมพรม ขนแกะ

ไหมพรม Egret (ตรานกกระยาง)


ไหมพรมขนแกะ อ่อนนุ่ม ใช้สำหรับถักนิตติ้งหรือโครเชท์ เป็น เสื้อ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าห่มและถักตุ๊กตา
ไม้นิตขนาด 5-5.5 ม.ม. เข็มโครเชต์ขนาด 3-4 ม.ม.


น้ำหนัก/กลุ่ม 100 กรัม
สีพื้น ราคากลุ่มละ 50 บาท
สีเหลือบ ราคากลุ่มละ 60 บาท
ดูสีและรายละเอียด


     

* ค่าส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อรวม 1,200 บาทขึ้นไป (ส่งทางไปรษณีย์ธรรมดา)
สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืน
ส่งแบบ EMS หรือลงทะเบียนตรวจสอบสถานะได้หลังส่งของ 24 ช.ม. ตรวจสอบได้ที่ Track&Trace
ช่องทางการสั่งซื้อหรือสอบถาม
1. ทางโทรศัพท์ 053-226397, 087-3015341 วันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00-17.30 น.
2. ทาง Email (  todaygoods@gmail.com )
โดยเขียนคำสั่งซื้อหรือคำถามไว้ ทางร้านจะตอบกลับในเวลา 10.00-17.30 น. วันจันทร์-เสาร์
3. ทาง webboard โดยเขียนคำสั่งซื้อหรือคำถามไว้ ทางร้านจะตอบกลับในเวลา 10.00-17.30 น. วันจันทร์-เสาร์
4. ทาง facebook, line โดยเขียนคำสั่งซื้อหรือคำถามไว้ ทางร้านจะตอบกลับในเวลา 10.00-17.30 น. วันจันทร์-เสาร์

พบกับร้าน todaygoods บน social network ได้ที่


11 ถ. พัฒนาช้างเผือก ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 โทร 053-226397 , 087-3015341   todaygoods@gmail.com